Nevoia pentru acest proiect a reieșit în urma cercetării cu privire la fenomenul sarcinii la adolescente (vezi Raport Sarcina la adolescente), aducând, însă, în vizor și situația taților tineri, de cele mai multe ori complet ignorați de demersurile autorităților sau ale organizațiilor care s-au aplecat asupra problemei copiilor născuți de adolescente (cu câteva excepții dramatice, când bărbații au constrâns adolescentele prin viol sau în cazuri de corupere de minori). 

În plus, pentru a rafina și mai bine înțelegerea pe care o avem asupra situației personale și familiale, precum și a nevoilor părinților adolescenți, am realizat și un raport de cercetare ce urmează a fi publicat în luna aprilie 2022. Acesta a arătat că nevoile de sprijin sunt multe și diverse, mergând de la sprijinul material și cel de informații sau educație până la necesitatea asigurării asistenței legale, în vederea obținerii actelor de identitate, acolo unde lipsesc. Tot din această cercetare rezultă și că sprijinul pe care îl primesc mamele adolescente/ familiile tinere din partea autorităților variază, de la cel material (haine, lapte praf, jucării), până la suport informațional și consiliere, însă este unul inegal, inconstant și bazat, în principal, pe inițiative personale sau locale și mult mai puțin pe o strategie coerentă, care să reunească mai multe instituții și care să genereze planuri de acțiune concertată a acestora.